Na tej stronie znajduje się mapa drogowa Włoch, którą można wydrukować i pobrać w formacie PDF. Mapa drogowa Włoch przedstawia szczegółową sieć dróg, główne autostrady i bezpłatne autostrady Włoch w Europie.

Mapa drogowa Włoch

Mapy dróg włoskich

Mapa drogowa Włoch pokazuje wszystkie sieci dróg i główne drogi Włoch. Ta mapa drogowa Włoch pozwoli Ci na przygotowanie tras i odnalezienie twoich tras przez drogi Włoch w Europie. Mapa drogowa Włoch jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do wydruku i bezpłatnie.

Jeśli chodzi o sieć dróg krajowych, w 2002 r. we Włoszech istniało 668 721 km (415 524 km) dróg użytkowych, w tym 6 487 km (4 031 km) autostrad, jak wspomniano na mapie drogowej Włoch, będących własnością państwa, ale obsługiwanych prywatnie przez spółkę Atlantia. W 2005 r. po drogach krajowych poruszało się około 34 667 000 samochodów osobowych (590 samochodów na 1 000 osób) oraz 4 015 000 pojazdów ciężarowych.

Włoskie drogi zostały nazwane z prefiksem A i są numerowane od 1: A1 to Autostrada 1. Autostrady mają ograniczenie prędkości do 130 km/h, ale kierowcy posiadający tylko prawo jazdy kategorii A mogą jeździć tylko z maksymalną prędkością 100 km/h przez pierwsze trzy lata. Znaki drogowe są białe z czarnym tekstem, z wyjątkiem strada statale i strada provinciale, które są niebieskie z białym tekstem, jak można zobaczyć na mapie drogowej we Włoszech. Strada Statale: często drogi dwujezdniowe, nie płatne, zwykle prowadzą do miast lub centrów miast; są numerowane i nazwane prefiksem SS i mają ograniczenie prędkości do 110 km/h dla dróg dwujezdniowych, i 90 km/h na drogach otwartych.

Strade Regionale, jak to pokazano na mapie drogowej Włoch: oznaczony inicjałami SR, drogi te są utrzymywane przez władze regionalne i przypominają stradale statale. Strada Provinciale: drogi regionalne, które są (czasami) oznaczone prefiksem SP i mają zazwyczaj ograniczenie prędkości do 90 km/h. Strada Bianche: mogą to być dosłownie białe drogi nieutwardzone/nieutwardzone i łączące obszary wiejskie; są one różnej jakości. Strada Comunale - drogi gminne zarządzane przez władze lokalne. Są one oznaczone inicjałami SC, a ograniczenia prędkości są różne.

Mapa autostradowa Włoch

Mapy autostrad we Włoszech

Mapa autostrad we Włoszech pokazuje płatne i bezpłatne autostrady we Włoszech. Ta mapa autostrad włoskich pozwoli Ci na przygotowanie tras na autostradach włoskich w Europie. Mapa autostrad Włoch jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

W 1924 roku Włochy rozpoczęły budowę płatnych autostrad, czyli autostrady, która wkrótce miała długość 320 mil (515 km), jak widać na mapie autostrad we Włoszech. Chociaż nie osiągnęły one standardów późniejszych autostrad ekspresowych, to jednak zawierały w sobie cechy ograniczonego dostępu i eliminacji przejazdów o różnym stopniu trudności. Autostrady regionalne istniały kiedyś tylko w regionie Aosty, który nie jest dalej podzielony na prowincje. Dlatego też zamiast autostrad prowincjonalnych istnieją w nim autostrady regionalne. W ostatnim czasie wszystkie drogi SS z wyjątkiem dróg SS26, SS26dir i S27 zostały zastąpione drogami SR.

Numery 10 i wyższe są przypisane od północy i przesuwają się na południe na 112. Numery 113 do 124 znajdują się na Sycylii, a 125 do 134 na Sardynii, jak to pokazano na mapie autostrad we Włoszech. Następnie numeracja jest kontynuowana na północy od 141, szybko na południe do 200 (na Sardynii ponownie), a wyższe numery są rozmieszczone w całym kraju. Nowe numery są prawdopodobnie przydzielane kolejno. Obecnie najwyższa znana liczba to 700. Wiele z tych wysokich numerów to niedawno zmodernizowane dawne autostrady prowincjonalne (np. SS659, SS663).

Po wojnie ekspresowa autostrada włoska nabrała rozmachu, początkowo powoli z powodu trudności finansowych i pilnej odbudowy powojennej, potem szybciej. Do 1950 r. osiem stanów USA posiadało płatne drogi spełniające standardy dróg ekspresowych, a ich łączna długość wynosiła ponad 750 mil (1210 km), jak wspomniano na mapie autostrad we Włoszech.